Thursday, June 26, 2003

Chaill mé é...


Dealraíonn sé nach féidir liom a theacht ar na nótaí Gaeilge a bhreac mé síos fá Shoros le halt a ullmhú don chín lae seo. Mar sin. caithfidh mé an iontráil a thobchumadh de réir mar a ritheanns na cuimhní liom.

Cibé scéal é, is é an rud is mó a chuaigh i bhfeidhm orm in alt Shoros ná comh nádúrtha is a tháinig sé le Soros a chuid smaoitíocha a dhéanamh is a cheangal dá chéile beag beann ar na múnlaí coitianta, nach ligfeadh duit ach a bheith i do Dhaonlathach nó i do Phoblachtánach mar a thuigeanns na Meiriceánaigh na focail seo. Shílfeá, ag tabhairt cluais éisteachta do na meáin chumarsáide amháin, nach bhfuil ann ach cineál crandaí bogadaí eadar dhá sheasamh réamhullmhaithe: má thacaíonn tú ionsaí na Meiriceánach ar an Iaráic, caithfidh tú a bheith i do bhiogóid ón eite dheis, agus mura dtacaí, caithfidh tú a bheith ag caitheamh haisise agus ag diúltú d'fheoil a ithe, agus mar sin de. George Soros, áfach, tá dearcadh níos indibhidiúlaí, níos sainiúla aige ar chúrsaí an tsaoil mhóir ná mar sin: nuair a chuaigh na Meiriceánaigh go dtí an Iaráic, thacaigh sé leofa, ós rud é go rabh sé barúlach nach miste an bata is an bóthar a thabhairt do bhithiúnach shuarach ar nós Saddam. Ach san am chéadna, bhí agus tá sé ag tabhairt rabhaidh uaidh nach féidir an tsochaí fhoscailte, arb í a fhor is a fhónamh ar an tsaol seo í, a chosaint leis an chineál dlíthe éigeandála a cuireadh i bhfeidhm ar Mheiriceá i ndiaidh thitim an dá thúr.

Ní bhíonn lucht na heite clí ins an Eoraip Thiar comh lách i dtaobh Soros agus a d'fhéadfadh a bheith, siúd is go bhfuil mé barúlach go bhfuil an chuid is mó acu ar aon bharúil liom fán taca seo go mb'é lár leasa na bpoblachtaí iarChumannacha agus iarShóibhéadacha a leithéid de scéimeanna a bheith ag obair agus na cinn a d'eagraigh fundúireacht Soros. Dáiríribh, bhí cuid den eite chlí comh mímhuiníneach as Soros ar tús agus go dtiocfadh paranóia a thabhairt air. Nílim a rádh nach dtearn Soros botúin, ach is é mo thuairim mhacánta gur thuig sé rud tábhachtach nach dtuigfeadh cách: gur féidir do thorthaí a oibre bheith níos mó ná é féin.