Tuesday, January 20, 2004

Conchúr Crús Ó Briain agus na hIar-Stailínigh san Fhionlainn


Bhí mé riamh den bharúil go bhfuil Conchúr Crús Ó Briain iontach cosúil - coltach cosúil, mar a deirtear i nGaeilge Oirthear Uladh - leis na sean-Stailínigh san Fhionlainn ar thug droim láimhe lena gcuid seanidéal. Ar ndóigh, ní iar-Stailíneach é an Crúiseoir, ach iar-náisiúntóir Éireannach agus col is snomh is fuath na ndaol glactha aige anois lena sheanchreideamh féin, ach tá na meicníochtaí intinne (más ann dá leithéid d'fhocal - b'fhéidir gurbh fhearr "inneall na hintinne" a rá!) ag oibriú ar an mbealach céanna. Is é sin, agus é i ndiaidh droim láimhe a thabhairt le hidéil a óige, síleann sé gur chóir don uile dhomhan na hidéil sin a thréigean ina dhiaidh, agus aon duine a chloíonn leis na hidéil sin i gcónaí, is fágálaí é.