Thursday, July 31, 2003

Cé dó a bhFuilimid ag Scríobh?


Bhí comhrá ríomhphoist agam le Seán O'Connor, cainteoir neamhdhúchais eile a bhfuil d'uaillmhian aige scríbhneoireacht chruthaitheach a dhéanamh fríd mheán na Gaeilge, agus é i ndiaidh an chéad sracfhéachaint a chaitheamh ar an aistriúchán atá ins na fonsaí tógála agam i láthair na huaire, mar atá, An Áit a nIompaíonn na Traenacha le Pasi Jääskeläinen. Bhí sé eadar an dá chomhairle i leith an scéil: mhol sé an t-aistriúchán, ach san am chéadna, ní rabh sé comh cinnte sin fá dtaobh den ghearrscéal féin, agus é cineál claonta a shílstean nach rabh an blas ceart ar ghuth na máthara a bhí ag reic scéal a mic. Dáiríribh, is é is dóigh liom féin go bhfuil cuid den cheart aige ar a laghad.