Thursday, December 04, 2003

David Trimble agus Gaeilge Chúige Uladh


Tharla nach bhfuil ionam ach falsóir gan mhaith ar na saoltaibh seo nach mbacann le haon rud fónta a dhéanamh ar mhaithe leis an Ghaeilge, cha dtáinig mé ach inniu ar an qhuiz atá mo sheanchara Ciarán Ó Duibhin ag cur ar fáil do lucht na Gaeilge le fáil amach cá mhéad acu a chleachtanns Gaeilge Chúige Uladh dáiríribh. Is é an spreagadh a chuir i gceann na hoibre seo é ná an ráiteas a tháinig ó David Trimble le déanaí, go rabh muintir Bhaile Átha Cliath ag déanamh leithcheal ar na hUltaigh fríd Ghaeilge lár Éireann, cibé is brí le sin, a chur chun cinn. Is mór an t-ábhar gáirí domh a fheiceáil go dteachaidh an tsíorchasaoid Ultach sin a fhad le cinnire na nAontachtóirí anois!