Sunday, April 04, 2004

Meiriceá


Tá Roibeard Kuttner ag scríobh ar an bProspect faoi pholasaí eachtrach na bPoblachtánach. Tá sé den tuairim nach bhfuil a leithéid ann ar aon nós, nó ar a laghad, gurb iad na Poblachtánaigh an dream is saontaí i gcúrsaí an pholasaí eachtraigh. Deir sé go bhfuil an cogadh san Iaráic ag iompú amach ina mórthubaiste a fhad is atáthar ag plé an chatha in éadan na sceimhlitheoireachta, ós rud é go bhfuil sé ag éileamh acmhainní, cosúil le hAraibiseoirí de chuid na seirbhísí rúnda, a bheadh ag teastáil ní ba ghéire ó lucht na frithsceimhlitheoireachta. Níor chabhraigh cogadh na hIaráice, mar sin, leis an sceimhlitheoireacht a chur faoi chois, ach a ghlanmhalairt: ní hamháin gur thug sé tuilleadh ábhar bolscaireachta d'fhruilitheoirí Al-Qa'ida, rinne sé dochar do ghnáthobair na frithsceimhlitheoireachta freisin.

Tá stáisiún nua raidió sna fonsaí tógála i Meiriceá fosta, ar a dtugtar Air America. Tá sé de chuspóir ag an stáisiún seo a gcuid cleasanna féin a imirt ar leithéidí Rush Limbaugh, an rud céanna atá idir lámhaibh ag Michael Moore chomh maith, is dóigh liom. Thar aon rud eile, tá an raidió nua seo dírithe ar éirí as gnáthleithscéalaíocht na "Liobrálach" i Meiriceá, rud atá go mór de dhíth. Is é an gnáthscéal i saol poiblí na Stát, dar liom, go mbíonn na coimeádaigh ag déanamh a ngearáin leis an "leatrom Liobrálach" a bhaineann leis na meáin chumarsáide, agus ós rud é go mbíonn na Liobrálaigh chomh croíloiscthe is a bhíonn, is dual dóibh creidiúint a thabhairt don bhéal bhocht seo agus cead cainte a fhágáil ag tráchtairí Coimeádacha ina gcuid cláracha féin. San am céanna, bíonn óráidíocht raidió na gCoimeádach chomh leatrom agus is féidir, agus ní rithfeadh le duine ná deoraí cothromacan den chineál chéanna a éileamh orthu siúd. Anois, dealraíonn sé go bhfuil an pointe sroichte faoi dheireadh gur thuig na liobrálaigh cén cogadh atá á fhearadh ina n-éadan, agus cé chomh crua cranraithe a chaithfidh siad a bheith le coinscleo na bréige a stopadh. Thaispeáin Michael Moore nach miste don eite chlé féin dul i dtuilleamaí na tuathghríosadóireachta más é sin an stíl atá ag an namhaid.

Al Franken, an fear atá le dul i gceannas ar an raidió nua mar phríomhláithreoir, is scríbhneoir agus óráidí é féin a cuireadh i gcomparáid le hAnn Coulter is le Rush Limbaugh é féin - cad é mar a thaithníonn an chomparáid seo leis féin, a d'fhiafraigh agallóir an Phrospect. De réir chosúlachta, ní thaithníonn: Is dóigh liom nach bhfuil comparáid ar bith ann [...]. Ní shílim gur scáilí scátháin dá chéile sinn ar aon nós. A ghlanmhalairt is dóigh liom. Cuirim féin béim ar a bhfuil le rá ag na daoine eile seo, agus mé á shoiléiriú chomh mí-ionraic agus atá sé, leis an dímheas a tharraingt orthu atá tuillte tabhaithe acu go hiomlán. Iad féin, níl siad ach ag caitheamh eascainí agus maslaí uathu nach bhfuil ciall ná réasún leo.